a a a

  

Obsługa Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora (COI) to miejsce przyjazne dla lokalnych firm, partnerów zewnętrznych i wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby zainwestować na terenie Gminy Wólka.
 
 
Celem działania centrum jest inicjowanie spotkań, wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a także działań mających przyczynić się do stworzenia przyjaznego dla inwestorów miejsca, w którym przedsiębiorcy mogą liczyć na profesjonalna obsługę, uzyskać informacje o możliwości inwestowania na terenie gminy oraz poznać uwarunkowania związane z przygotowaniem terenów pod inwestycje.
 
 
Centrum Obsługi Inwestora w Gminie Wólka jest również lokalnym punktem konsultacyjnym dla miejscowych firm, m. in. w zakresie pozyskiwania środków unijnych z programów regionalnych oraz programów krajowych. COI ma sprawić również, że przedsiębiorca otrzyma wszelką potrzebną wiedzę, nie tracąc czasu na szukanie informacji w wielu miejscach.
 
 
Centrum Obsługi Inwestora
 
Urząd Gminy Wólka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin
I piętro, pok. 19
 
tel.: 81 746 48 44 wew. 21
faks: 81 746 50 01
e-mail:  wolka@bazagmin.pl


Liczba odwiedzin strony: 59616
Europejski Fundusz Rozwoj Regionalnego

Portalu Internetowemu z internetowym punktem obsługi inwestora w ramach projektu "Gmina Wólka - Dolina Inwestycji"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 B Marketing gospodarczy.