a a a

  

O projekcie

Gmina Wólka - Dolina Inwestycji

 
 
 
Portalu Internetowemu z internetowym punktem obsługi inwestora w ramach projektu "Gmina Wólka - Dolina Inwestycji" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 B Marketing gospodarczy.
 
Liczba odwiedzin strony: 59623
Europejski Fundusz Rozwoj Regionalnego

Portalu Internetowemu z internetowym punktem obsługi inwestora w ramach projektu "Gmina Wólka - Dolina Inwestycji"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 B Marketing gospodarczy.