a a a

  

Aktualności

Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

22.08.2016

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”  
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
  • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.plw której podmiot określi jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź preferencje może zaoferować oraz odesłanie jej na adres: kdr@lublin.uw.gov.pl lub wypełnienie formularza poprzez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/formularz-zgloszenia-kdr

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie udzielają wszelkich niezbędnych informacji zainteresowanym osobom pod numerem telefonu 81 742 41 48 lub 81 742 44 05, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00.  Informacje można również uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl.

Powrót
Liczba odwiedzin strony: 61220
Europejski Fundusz Rozwoj Regionalnego

Portalu Internetowemu z internetowym punktem obsługi inwestora w ramach projektu "Gmina Wólka - Dolina Inwestycji"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 B Marketing gospodarczy.