a a a

  

Aktualności

PRACODAWCO MOŻESZ OTRZYMAĆ DO 18 500 PLN !!!

PRACODAWCO MOŻESZ OTRZYMAĆ DO 18 500 PLN !!!

05.12.2016

Jeżeli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach: Bełżycach lub Bychawie oraz posiadasz siedzibę lub prowadzisz działalność gospodarczą na terenie powiatu lubelskiego Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuję, że posiada środki finansowe na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.


 

Szczegółowe informacje:  

 

PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 pok. nr 208, tel. 081 745-18-15,  081 745-18-16,  w. 259, tel. 506-910-109

Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11, pok. nr 8 tel. 081 566-00-36, 081 566-02-89 w.13

Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8 pok. nr 1, tel. 081 517-32-40, 081 517-37-70 w.11

Powrót
Liczba odwiedzin strony: 61217
Europejski Fundusz Rozwoj Regionalnego

Portalu Internetowemu z internetowym punktem obsługi inwestora w ramach projektu "Gmina Wólka - Dolina Inwestycji"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 B Marketing gospodarczy.