a a a

  

Aktualności

Gmina Wólka jako lider w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu dotacji

Gmina Wólka jako lider w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu dotacji

15.05.2015

Miło nam poinformować, iż Gmina Wólka jest niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu dotacji związanych z rozwojem przedsiębiorczości w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy  i mieszkańcy Gminy Wólka bardzo dobrze radzą sobie z wykorzystywaniem środków zewnętrznych. Potrafią po nie sięgać i przekuwać je na ciekawe projekty. Udało im się zdobyć  2 122 952,5 zł dotacji na kilkanaście inwestycji, wśród których są: centrum gier i zabaw interaktywnych i laserowych, linie do produkcji soków i wędlin, automatyzacja produkcji wody mineralnej, linia produkcyjna cydru, warsztaty garncarskie. 

Ta imponująca kwota to prawie połowa dotacji jakie otrzymali przedsiębiorcy wszystkich gmin partnerskich biorących udział w programie „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”.

Program „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” realizowany jest w partnerstwie przez sześć gmin, tworzących na terenie województwa lubelskiego subregion Szlaku Jana III Sobieskiego. Głównym założeniem programu jest m.in. rozwój przedsiębiorczości w subregionie, wspieranie rozwoju usług oraz produktów turystycznych i okołoturystycznych, a także pobudzanie wszelkich  inicjatyw biznesowych.  W ramach programu osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe miały możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia na założenie i rozwój działalności gospodarczej tj. dotacje finansowe, szkolenia, udział w wizytach studyjnych, pomoc i profesjonalne doradztwo biznesowe.W tym celu powstał w gminie Zespół Szkoleniowo- Doradczy, którego zadaniem jest pomoc istniejącym i potencjalnym przedsiębiorcom, mającym pomysły na rozwój działalności gospodarczej, którzy chcieliby pozyskać dotacje zewnętrzne na ich realizację.

Powrót
Liczba odwiedzin strony: 61224
Europejski Fundusz Rozwoj Regionalnego

Portalu Internetowemu z internetowym punktem obsługi inwestora w ramach projektu "Gmina Wólka - Dolina Inwestycji"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 B Marketing gospodarczy.